Dit boek draag ik op aan een ieder die soms gebukt gaat onder het terreur van schoonmoeders. Tevens wil ik u er op wijzen dat de moppen die in de IK vorm zijn geschreven, beslist niet in relatie staan tot de verzamelaar van dit bonte moppen boek.

HOOGACHTEND P.C.FOX (Copyright by minos)

Veel plezier met het lezen van de moppen en als je een goede weet stuur hem naar mij op voor publicatie.

mouse.gif (38347 bytes)                                 ani-hare.gif (14785 bytes)