DE SIMPLICITEIT ZELVE

Hier volgt een bloemlezing van verschrijvingen, gehaald uit
brieven verstuurd naar de dienst huisvesting van een Vlaamse stad.

- Hiermede wil ik U vragen of U onze afwatering eens in handen
   wil nemen.

- Wij verzoeken meer gas, daar ik op 5 maart een zoon heb
   bijgeboren, wat met door de drukte geheel door het hoofd is
   geschoten.

- Mijn moeder werd door de tand des tijds gedwongen bij mij te
   komen wonen.

- Mijn gezin telt vier ledematen.

- Daar mijn vrouw een zoon ter aarde heeft geschonken, zitten
   we van alles zonder.

- Mijn vrouw moet hete zitbaden gebruiken, als de kachel brandt
   moet ze het daarop doen.

- Bij een ontploffing heeft mijn zus haar man en haar hele
   inboedel verloren.

- Door omstandigheden moet ik mij meerdere keren per week
   wassen, daar ik alles in het donker moet doen verzoek ik U
   of ge me een eindje tegemoet wil komen.

- Wij moeten dringend een andermans woning, wegens ziekte van
   mijn vrouw heb ik tijdelijk een ander gehad.

- Ik ben zuinig, want ik ben niet zomaar iemand die gas laat
   ontsnappen.

- Mijnheer, toen ik een kachel had deed ik vaak een hoop op de
   kachel, maar nu moet ik alles op het gasfornuis doen.

- Wij zitten zo krap dat de buren naast ons griep hebben en
   ons door de muren aansteken, als ge eens poolshoogte komt nemen
   kunt ge ook de koorts krijgen.

- Aan de ene kant is mijn vrouw in verwachting en aan de
   andere kant regent het binnen.

- De W.C. is bouwvallig en zodoende kunnen we daar niet
   langer huizen. Als het hard waait, zijn we met levensgevaar
   verbonden.

- Ik heb reumatiek en een kind van vijf jaar. U moet er iets
   aan doen.

- Ik heb vier dochters open en bloot op zolder liggen, komt U
   eens kijken als het hard waait of geregend heeft.

- Mag ik dus ruilen met mijn buurman die weduwe is
   en geen kinderen heeft ?

- Even leg ik mij bij U neder om U enkele letters toe te dienen.

- Ik zit uit nood in een onverklaarbare woning.

- Ik moet elke dag bevallen en daarom wordt mijn woning te klein.

- Ruim zes jaar ben ik getrouwd met een kind van zes jaar.

- De W.C. is lek aangezien we met dertien wonen.

- Wilt U naar mijn bovenkamer laten kijken, want die zit vol
   nare beesten.

- Ik heb zo'n last van mieren in mijn fundamenten.

- Het vocht dringt door de muren van mijn schoonmoeder die
   helemaal al beschimmeld en verrot is.

- Mijn man ligt met brongieters en mijn borsten piepen ook al.

- Ik lig al twee weken in bed met igias, ik hoop dat ik het
   goed schrijf, anders denkt ge nog dat het een Poolse violist is.

- Wij kunnen de was niet drogen, mijn vrouw zit al veertien
   dagen met haar ondergoed omhoog en niemand die komt kijken.

- Het vijfde kind is op komst en staat voor de deur.

- Mijn buurman stinkt naar gas, ik denk dat hij een gat heeft.

- Ik wil mijn gat dichten, ik heb er last van.

- Ik ben verstoten van de W.C. Denkt U eens in, Burgemeester,
   U en Uw hele gezin, schijtend op een emmer, met een eerbiedige
   verontschuldiging richt ik mij hiervoor tot Uw edelachtbaarheid.

- Weleerwaarde Burgemeester (...) hiermede kom ik U een
   aanzoek doen om Uw welwillende goedheid.

- Mijn woning wordt te klein want ik krijg ieder jaar een kind
   bij. Daar moet U iets aan doen, want ik ben niet bij machte.

- Mijn vochtontwikkeling in mijn huiskamer is niet meer uit te
   houden.

- Ik heb een lekhaasje op zolder die naar beneden is gekomen.

- De hond blaft de hele avond en met de kat is het hetzelfde geval.

- De drollen blijven in de gang, daar moet in gegrepen worden.